Η αφαλάτωση του αποσκληρυντή, είναι εξαιρετικά σημαντική για την υγεία του , την μακροζωία της μηχανής espresso, αλλά και της ποιότητας των ροφημάτων.

  • 1) Κλείνουμε τη Μηχανή
  • 2) Γυρίζουμε την επάνω βάνα τέρμα δεξιά, αφήνοντας να τρέξει νερό από το σωληνάκι μέχρι να σταματήσει.
  • 3) Γυρίζουμε και την κάτω βάνα τέρμα δεξιά
  • 4) Ανοίγουμε την τάπα και ρίχνουμε 1 κιλό χοντρό αλάτι (Η ποσότητα αφορά αποσκληρυντή 8lt)
  • 5) Κλείνουμε προσεκτικά την τάπα.
  • 6) Γυρίζουμε την επάνω βάνα τέρμα αριστερά και αρχίζει η αφαλάτωση, τρέχοντας αλμυρό νερό από το κάτω σωληνάκι.
  • 7) Μετά από περίπου 45 λεπτά, δοκιμάζουμε το νερό και εφόσον έχει φύγει τελείως η αλμύρα γυρίζουμε και την κάτω βάνα τέρμα αριστερά
  • 8) Η αφαλάτωση έχει ολοκληρωθεί. Μπορούμε να ανοίξουμε τη μηχανή.