Κλείστρο με ενσωματωμένο μανόμετρο

• Κλείστρο με ενσωματωμένο μανόμετρο και θέση τοποθέτησης
θερμομέτρου με ακίδα για Wega, La Cimbali, Nuova Simonelli

Κατηγορία:

Περιγραφή

• Κλείστρο με ενσωματωμένο μανόμετρο και θέση τοποθέτησης
θερμομέτρου με ακίδα για Wega, La Cimbali, Nuova Simonelli