Κομμένο κλείστρο

Κομμένο κλείστρο για Wega, Dalla Corte, Gaggia, La Cimbali,
Nuova Simonelli, Rancilio,La San Marco, Belogia,Astoria

Κατηγορία:

Περιγραφή

Κομμένο κλείστρο για Wega, Dalla Corte, Gaggia, La Cimbali,
Nuova Simonelli, Rancilio,La San Marco, Belogia,Astoria