Μπρούτζινη βαλβίδα ροής για Yama cd-8

Μπρούτζινη βαλβίδα
ροής για Yama cd-8

Περιγραφή

Μπρούτζινη βαλβίδα
ροής για Yama cd-8