Μπρούτζινη βαλβίδα ροής νερού για Yama ya25

Μπρούτζινη βαλβίδα ροής
νερού για Yama ya25

Περιγραφή

Μπρούτζινη βαλβίδα ροής
νερού για Yama ya25