Μπρούτζινη βαλβίδα ροής νερού για Yama ya6

Μπρούτζινη βαλβίδα
ροής νερού για Yama ya6

Περιγραφή

Μπρούτζινη βαλβίδα
ροής νερού για Yama ya6