Σύστημα ξεπλύματος γαλατιέρας

Σύστημα ξεπλύματος γαλατιέρας

Κατηγορία:

Περιγραφή

• Απαραίτητο σύστημα για την λειτουργία κάθε café bar
• Εντοιχιζόμενο με σύστημα ψεκασμού νερού για ξέπλυμα των
σκευών παρασκευής ροφημάτων
• Ενσωματώνεται στον πάγκο εργασίας
• Κατάλληλο για να ξεπλένει γαλατιέρες, σεïκερ, ποτήρια,
σφηνάκια
• Ταχύτητα και ευκολία στο ξέπλυμα των σκευών
• Ξέπλυμα των σκευών με ψεκασμό νερού με πιέση μέσα στο
σκεύος
• Σύνδεση με παροχή νερού και αποχέτευση