Υψηλάντου 56Α Νέα Ελβετία, Θεσσαλονίκη | 2314 018045

Sauces

 

 

Sauce white

Sauce brown

 

 

 

 

 

 

 

Κορυφή

Visit Us

Υψηλάντου 56Α
Νέα Ελβετία, Θεσσαλονίκη

Call Us

2314 018045
693 157 5233

Write us

info@coffeemaniacs.gr
facebook | instagram


Copyright © 2022 | Made by anise with love and caffeine