Διάφορα Ανταλλακτικά μηχανών καφέ εσπρέσο και μύλων άλεσης καφέ. Φλάντζες και σίτες group, κούπες κλείστρων διαφόρων μεγεθών και τύπων, εκροείς μονοί, διπλοί και τριπλοί, κλείστρα, τυφλά, κλπ. Τα παραπάνω είναι σε μεγάλο βαθμό αναλώσιμα, καθώς θα πρέπει να αλλάζουν συχνά λόγω καθημερινής φθοράς.
Από την άλλη μεριά, άλλα πιο “βαριά” spare parts, με μεγαλύτερο κόστος, συνήθως αλλάζουν προληπτικά ή μετά από γενικό σέρβις της μηχανής καφέ. Τέτοια ανταλλακτικά είναι αντλίες, ηλεκτροβαλβίδες, αντιστάσεις, πιεσοστάτες, βαλβίδες αναπνοής και ασφαλείας, εισαγωγής νερού, αντεπίστροφες βαλβίδες και άλλα.
Καρτούτσο, ζιγκλέρ, φλάντζες και άλλα, είναι χαμηλού κόστους και αλλάζουν υποχρεωτικά μετά από επέμβαση του τεχνικού σε μέρη της μηχανής.
Όσον αφορά τα ανταλλακτικά των μύλων, συνήθως τα μαχαίρια είναι απαραίτητο να αλλαζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή ανάλογα τον τύπο τους , μετά απο κατανάλωση σε καφέ από 300 – 1000 κιλά.

preloader