Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς και εφόσον οι συσκευασίες δεν έχουν ανοιχτεί. Σε περίπτωση συσκευών, επαγγελματικών μηχανημάτων κλπ, επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.