Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

Αντίστροφη Ώσμωση
Σε περιπτώσεις όπου το νερό είναι πολύ σκληρό ή θαλασσινό, τότε είναι ασύμφορο να χρησιμοποιήσουμε τα επαγγελματικά συμβατικά φίλτρα. Σε αυτή την περίπτωση, την λύση μας την δίνει, η Αντίστροφη Ώσμωση. Με λίγα λόγια, ώσμωση ονομάζουμε το φαινόμενο διέλευσης μορίων διαλύτη (πχ νερού), μέσω ημιπερατής μεμβράνης, από τον διαλύτη στο διάλυμα. Ή από ένα διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης (αραιότερο) προς το ένα διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης (πυκνότερο). Ημιπερατή μεμβράνη (ή μεμβράνη ώσμωσης) είναι μία μεμβράνη που επιτρέπει να περνούν μόρια του διαλύτη (πχ νερού) μέσα από τους πόρους της και δεν επιτρέπει στα μόρια της διαλυμένης ουσίας να την διαπερνούν. Τέτοιες μεμβράνες διαθέτουν όλα τα οικιακά φίλτρα νερού αντίστροφης ώσμωσης.

Τί είναι η αντίστροφη ώσμωση
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε σε έναν σωλήνας, όπου έχει μία μεμβράνη στην μέση και δεξιά της μεμβράνης υπάρχει ένα διάλυμα. Στο διάλυμα, η διαλυμένη ουσία είναι η ζάχαρη κι έχει συγκέντρωση C και ο διαλύτης το νερό.

Στην αριστερή πλευρά έχουμε καθαρό διαλύτη (νερό) με καθαρή συγκέντρωση σε διαλυμένη ουσία C=0.

Θυμηθείτε ότι οι μεμβράνες επιτρέπουν μόνο σε μόρια του διαλύτη να την διαπεράσουν, άρα μόνο καθαρό νερό μπορεί να διαπεράσει την μεμβράνη. Στην αρχή, το νερό τρέχει πιο γρήγορα από αριστερά προς τα δεξιά, παρά από δεξιά προς τα αριστερά.

Μετά από λίγο όμως, οι συγκεντρώσεις θα είναι ίδιες, δηλαδή το νερό που πηγαίνει από αριστερά προς τα δεξιά θα τρέχει με την ίδια ταχύτητα με το νερό που πηγαίνει από δεξιά προς τα αριστερά.

Η παραπάνω διαδικασία φέρει το όνομα ώσμωση.

Ας δούμε τώρα τί είναι η αντίστροφη ώσμωση.

Αν στην δεξιά πλευρά ασκήσουμε εξωτερική πίεση μεγαλύτερη από την ωσμωτική πίεση του διαλύματος (δηλ. Pεξ > Π), τότε το φαινόμενο αντιστρέφεται και μόρια διαλύτη θα εξέρχονται από το διάλυμα προς τον καθαρό διαλύτη (ή από το πυκνότερο προς το αραιότερο διάλυμα, δηλαδή από δεξιά προς τα αριστερά). Αυτή είναι η αντίστροφη ώσμωση.

Στην ουσία δηλαδή, πιέζουμε το βρώμικο νερό να περάσει μέσα από την μεμβράνη της αντίστροφης ώσμωσης. Επειδή όμως, μόνο καθαρό νερό μπορεί να διαπεράσει την μεμβράνη, το υπόλοιπο νερό περισσεύει. Η περίσσεια νερού φεύγει μέσω της αποχέτευσης κι εμείς πίνουμε μόνο το καθαρό νερό που διαπέρασεi την μεμβράνη.

Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες

2.380,80Free shipping!

Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες

371,63Free shipping!

Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες

3.333,12Free shipping!

Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες

308,02Free shipping!
preloader