Υψηλάντου 56Α Νέα Ελβετία, Θεσσαλονίκη | 2314 018045

Antoniana Caffè.. Coffee you can’t help but love.

Η επιλογή και η διαλογή των πιο πολύτιμων ενιαίας προέλευση αγνών Arabica κόκκων καφέ είναι τα πρώτα βήματα στα οποία η Antoniana Caffè επενδύει τη δική της εμπειρία για το καλό της ποιότητας, που με την πάροδο των ετών, απέκτησε τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές.

Για το σκοπό αυτό, η Antoniana Caffè έχει δημιουργήσει μια παράλληλη δομή, αφιερωμένη αποκλειστικά με την εισαγωγή και την εξαγωγή αγνού καφέ, εξασφαλίζοντας έτσι τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού, ξεκινώντας από την πηγή.

Κορυφή

Visit Us

Υψηλάντου 56Α
Νέα Ελβετία, Θεσσαλονίκη

Call Us

2314 018045
693 157 5233

Write us

info@coffeemaniacs.gr
facebook | instagram


Copyright © 2022 | Made by anise with love and caffeine