Σετ μέτρησης σκληρότητας νερού

  • Σετ μέτρησης ανθρακικής και ολικής σκληρότητας νερού

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά 

  • Σετ μέτρησης ανθρακικής και ολικής σκληρότητας νερού